KHÔNG GÌ ĐẮT GIÁ BẰNG NHẬN RA MÌNH ĐÁNH MẤT CƠ HỘI

07/12/2020 Lượt xem: 66

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối Kinh Doanh, Masterise Homes, đã có kinh nghiệm trên phạm vi toàn cầu trong việc xác định và báo cáo về các cơ hội kinh doanh tại các thị trường mục tiêu quốc tế tại Anh, Canada, Trung Quốc và EU chia sẻ: “Tôi may mắn được làm việc tại những thị trường đã từng có những thời điểm phát triển mạnh mẽ như Việt Nam, và tôi nhìn thấy rất rõ với nền kinh tế phát triển ấn tượng như Việt Nam thì giá trị bất động sản đang ở mức hợp lý so với khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng khác nhau. Đây không phải là giá trị đã qua đầu cơ mà là giá trị thực được chứng minh từ thị trường bất động sản năng động ở Việt Nam. Masterise Homes là một thương hiệu mạnh được xây dựng từ uy tín và sự minh bạch, đặt khách hàng làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cung cấp cho người mua nhà những sản phẩm, dịch vụ và phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế.”

#MasteriCentrePoint #MasteriseHomes #NangTamPhongCachSong

———-

NOTHING IS MORE EXPENSIVE THAN A MISSED OPPORTUNITY: THE CURRENT REAL ESTATE PRODUCTS ARE REASONABLY PRICED

Mr.Gibran Bukhari, Head of Sales, Masterise Homes, having experience on the global level with regards to identifying and reporting on business opportunities in international target markets and creating networks of investors and brokerage network in UK, Canada, Middle East, China, and EU through commercial activities with foreign embassies, shared: “I’ve been fortunate to have the opportunities to work in the Real Estate Industry in other markets which have similar development trends with Vietnam. I noticed that the Vietnamese economy is remarkably developing at such a rapid rate. Opportunity is now and the current real estate products are reasonably priced. This is not an assessment based on speculation but rather a proven fact in the dynamic real estate market of Vietnam. Masterise Homes being a brand built on trust and transparence provides a unique customer centric approach to business with a reputation to delivery world class international standard in development, services and lifestyle.”

Bài viết liên quan